• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch

NGinfraMagazine

NGinfraMagazine is het enige vakblad op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie geeft over verschillende infrastructurele netwerken in Nederland. Het blad is een initiatief van NGinfra, het kennisinstituut waar de grootste infrabeheerders samenwerken aan toekomstbestendige netten. Het kent daarom een cross-sectorale insteek; het gaat over weg-, water- en railinfrastructuur en netwerken voor elektriciteit, gas, spraak- en datacommunicatie. Wat kunnen de netwerken van elkaar leren en hoe kunnen ze optimaal samenwerken voor maatschappelijke meerwaarde, dat is de centrale vraag.

Pilot und Geschenkabonnements werden automatisch beendet, wenn nicht anders im Angebot angegeben. Alle anderen Abonnements sind aktiv bis auf Widerruf. Alle Angebote sind gültig, solange sie auf dieser Seite sind.  Angebote mit einem Willkommensgeschenk sind gültig solange der Vorrat reicht. Ist ein früheres Angebot nicht mehr auf dieser Seite? Dann ist es leider nicht mehr gültig. Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Bitte füllen Sie unser Kontaktformular.

Folgen Sie uns: